Nycklar

Nya nycklar till lägenheten beställer du hos Skicka Låsteknink. Du behöver ha med dig lägenhetskontraktet och legitimation som visar att det är du som äger lägenheten. Om du tappar bort nyckeln är det du själv som lägenhetsinnehavare som bekostar en ny låscylinder. Ny låscylinder måste beställas via och installeras av Sickla Låsteknik. Notera att det är endast via Sickla Låsteknink som du kan göra nya nycklar till lägenheten. Det är bara du som ägare till en lägenhet som har tillgång till din lägenhet.

Tag:ar (digital nyckel)

Om du har tappat bort en "inpasseringstag" så spärrar du den genom att kontakta Sickal Låsteknik. Behöver beställa ytterligare en tag beställer du även den av Sickla Låsteknik till självkostnadspris. 

Nycklar till postbox (fastighetsbox)

Till varje postbox finns det 4 nycklar. Vill du ha fler nycklar kopierar du dessa hos en låssmed. Har du tappat alla nycklar till en postbox anmäler du det till föreningens fastighetsförvaltare (via "felanmälan") och de byter ut låset åt dig till självkostnadspris eller ger dig instruktioner om hur du skall göra.

Portkoder

Varje port har en unik kod som gäller mellan 06-22. Koden byts löpande och du kommer vid varje tillfälle den byts att få information i god tid innan, vilken din ports nya kod är. Har du glömt koden, får du den lättast genom att fråga en granne  samma port eller i nödfall genom att kontakta föreningens fastighetsförvaltare (via "felanmälan")