Föreningens namn: BRF Turbinhallen
Fastighetsbeteckning: Järla Sjö 145:19
Föreningsform: Bostadsrätt
Juridisk person tillåten: Nej
Kommun: Nacka
Markägare: Föreningen äger marken


Brf Turbinhallen äger fastigheten Nacka Sicklaön 145:19 och innefattar fyra byggnader med namnen Turbinhallen, Maskinhallen, Ritningskontoret och Gårdshusen. Antal våningsplan är 2-4 stycken och antal trapphus 14 stycken. Turbinhallen och Ritningskontoret byggs i de befintliga delarna av Gustaf de Lavals fabrikslokaler. Maskinhallen Byggs delvis på befintlig fasad. Gårdshusen är helt nyproduktion i form av åtta stycken radhus inne på gården. Byggnaderna inrymmer totalt 205 stycken bostadsrättslägenheter i varierad storlek från 1-5 rum och kök samt 2 stycken hyreslokaler, 1 skola och 1 garage i 2 plan över mark.

Lägenhetsfördelning
35 st 1:or
102 st 2:or
21 st 3:or
36 st 4:or
11 st 5:or

Källsortering
Det finns två soprum för hushållsavfall, varav ett soprum även har fraktioner för källsortering, dvs papp, plast, metall och glas.  


Parkering/Garage
Föreningen har ett garage i 2 plan med ca 120 stycken parkeringsplatser. Det råder även boendeparkering i området till en månadskostnad (se Järla Sjö Samfällighet).
Idag administreras kön till garaget, avtalsskrivning och avisering för garageplatserna av Parkando. Kontakta dem för priser och för status avseende kön.


TV & Bredband
Fastigheten är fiberansluten via Tele2. Bredband levereras med upp till hastigheten 1000 Mbit och debiteras som en obligatorisk avgift på 220 kr/mån utöver månadsavgiften. Kabel-TV via Tele2 och avtal tecknar den boende med Tele2. 

Individuell elmätare
Ett centralt el-abonnemang är tecknat för föreningen med undermätare till respektive lägenhet. Avgiften för elförbrukning debiteras respektive lägenhet enligt förbrukning och läggs till på avin för månadsavgiften.

Uppvärmning

Fastigheten värms upp med hjälp av bergvärme samt komplettering av fjärrvärme.


Gemensamma utrymmen
Till varje lägenhet hör ett förråd av nätade väggar i källaren. Cykelförråd finns i garaget samt cykelställ på gården. Gemensamt barnvagns- och rullstolsförråd finns. I Turbinhallens södra del finns tillgång till bastu samt ett mindre gym. Den gemensamma innergården är plattbelagd, krattad betong, gångytor, blommor och trä.

Förråd
Lägenhetsförråd till varje lägenhet finns i källaren.

Ekonomi
I månadsavgiften ingår värme. Varmvatten debiteras separat månadsvis utifrån förbrukning (läggs på avin för månadsavgiften).

Renoveringar
Inga stora kommande renoveringar (2023-10)

 

Energideklaration
Upprättad 2021. Länk

 

Järla Sjö samfällighetsförening
Föreningen/fastigheten är medlem i Järla Sjö Samfällighetsförening. Samfälligheten har till ändamål att äga, förvalta och utveckla områdets vägar, trottoarer, trappor, uteparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar och belysning, fläktar och pumpar samt grönområden inklusive bad och brygganläggningen. Samfälligheten svarar även för snöröjningen området.

Fiskerätt, Båt- och kanotklubb
Genom Järla Sjö Samfällighet finns en fiskerätt i Järlasjön. En gång per år har varje förening i Järla sjö rätt att fiska egna kräftor.

Ekonomisk förvaltning
Föreningen har avtal för ekonomisk förvaltning med Ekerö Redovisningsbyrå AB. De hanterar avisering av månadsavgift, el och bredband, hanterar överlåtelser och godkänner medlemmar, hanterar panter och kan ta ut utdrag ur lägenhetsregistret. Överlåtelseavgift betalas av köparen. Överlåtelseavtal, medlemsansökan samt panter skickas till ERB, Box 2, 178 21 Ekerö.

 

Ägarandelar
Föreningen tillåter delat ägande men med en minsta ägarandel på 10%. 

 

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ekonomiskplan

Årsredovisning 2021-2022

Årsredovisning 2020-2021

Årsredovisning 2019-2020

Årsredovisning 2018-2019
Årsredovisning 2017-2018


Stadgar

Andelstal